Loonbeek 2009

Wie zijn de eigenaars van dit bos?


Ligging

Het perceel grond, iets minder dan een hectare groot, ligt in Loonbeek, een deelgemeente van Huldenberg in Vlaams-Brabant. Het is gelegen aan de oever van de Ijse en langs de straat "Bertelsheide". (Plan)


Historiek

In 2009 heeft de vzw het perceel aangekocht en in december 2009 online gezet op de website van Plant een bos. In twee weken tijd was alles uitverkocht.

Op 11 november 2010 zijn talrijke "eigenaars" hun stukjes bos komen beplanten op de plantdag. Het perceel werd beplant met zomereik, es, zwarte els en als bosrand sleedoorn, meidoorn, gelderse roos, spork, rode kornoelje en hazelaar.

In 2011 hebben we een deel van de aanplant moeten vervangen omwille van de grote droogte in het eerste groeiseizoen.

De meeste aangeplante essen zijn afgestorven door de essentaksterfte. De essentaksterfte is te wijten aan een schimmel die de essen aantast. De ziekte heeft ons een aantal jaar geleden bereikt vanuit Oost-Europa en is sindsdien wijd verspreid in Vlaanderen.

In maart 2015 hebben we het stuk dat aanvankelijk met essen werd beplant, opnieuw aangeplant met zwarte els, zomereik, winterlinde en ratelpopulier.


Foto's

Het bos is gelegen aan de oever van de Ijse.


november 2010: Plantdag


november 2010: Plantdag - boompjes liggen klaar om geplant te worden


maart 2013: De werkdagen geven we graag een gezellige toets.


maart 2013: Werkdag - Kathleen aan het werk


Juni 2015: Middenpad met fruitbomen.


Juni 2015: Vooraan de eiken die een trage groeistart kennen. Achteraan zwarte els, een pioniersboomsoort, die zoals verwacht een heel sterke jeugdgroei heeft.