Op zoek naar een origineel geschenk?

Wil je iets doen voor de natuur?

Dan ben je hier aan het juiste adres.

Voor slechts 30 euro kan je jezelf of iemand anders een stukje Vlaams bos cadeau doen!

Voor 30 euro kan je ofwel 32m2 bestaand jong pioniersbos kopen, 4m2 nieuw bos of 4m2 open plek. Met 30 euro maak je dus echt een verschil, want je zorgt niet alleen voor meer bos, je zorgt er op die manier ook voor dat er heel wat CO2 uit de lucht gehaald wordt.

32m2 jong bos
We willen het jonge bos laten uitgroeien tot een gevarieerd, ecologisch loofbos met een goed ontwikkelde structuur en kruidlaag. Om dit te bekomen zullen we verschillende boomsoorten zoals zomereik en struiksoorten zoals hazelaar, gelderse roos, rode kornoelje en dergelijke aanplanten. De oude bomen krijgen de kans om op stam te sterven en bieden zo nestgelegenheid voor holenbroeders als spechten, matkopmezen maar ook veel vleermuizensoorten.

4m2 nieuw bos
Met jouw 30 euro zorgt de vzw Plant een bos ervoor dat er 4m2 meer bos komt in Vlaanderen. Wij organiseren de plantdag, waarop je uiteraard welkom bent, kopen het plantgoed en staan in voor het onderhoud van het bos. Op 4 m2 wordt telkens minstens één boom geplant.

4m2 nieuw reeds aangeplant bos
Met jouw 30 euro zorgt de vzw Plant een bos ervoor dat er 4m2 meer bos komt in Vlaanderen. Wij hebben dit bos reeds aangeplant en staan in voor het onderhoud van het bos. Op 4 m2 wordt telkens minstens één boom geplant.

4m2 open ruimte met poel
Een open plek in het bos vormt een waardevolle aanvulling van de schaduwrijke boshabitats. Veel soorten vinden hier een geschikte leefomgeving, open plekken in het bos vormen een hotspot van biodiversiteit. Zowel zonminnende planten als tal van ongewervelden zoals vlinders, sprinkhanen, libellen,... vinden hier een geschikte leefomgeving. Onze open plek is daarenboven vochtig wat maakt dat er een waardevolle moerasvegetatie met moerasspirea, watermunt, wolfspoot, echte koekoeksbloem,... tot ontwikkeling is gekomen. Deze vegetatie is heel bloemrijk en trekt veel leven aan. Om deze natuurwaarde nog te versterken plannen we de aanleg van twee poelen. Door het inbrengen van deze waterrijke plekken krijgen salamanders, kikkers, libellen en waterjuffers alle kansen. Ze zullen ervoor zorgen dat deze plek bruist van het leven.

Wordt het echt mijn stukje bos?

Ja, want met jouw geld kopen we de grond en planten we de bomen aan.
Ja, want jij, of de gelukkige aan wie je deze bosgrond schenkt, wordt vrijblijvend uitgenodigd om de boompjes te helpen planten. (indien van toepassing)
Ja, want we houden je met een jaarlijkse nieuwsbrief en via facebook op de hoogte van het groeien en bloeien van jouw bos.
Ja, want je kan altijd in je bos gaan wandelen en springen en picknicken.
Nee, want om praktische redenen (je kan voor 4m2 niet naar de notaris) blijft de vzw Plant een bos officieel eigenaar van de grond.

 

Hoe koop ik een stukje bosgrond?

Klik één of meerdere stukjes bosgrond aan die u wenst te kopen of te schenken. Deze stukjes zullen worden toegevoegd aan uw winkelkar.
Bent u tevreden over de inhoud van uw winkelkar, klik dan op Bestellen.
Vul de gevraagde gegevens in en schrijf eventueel een leuke boodschap dat bij het
stukje bosgrond zal verschijnen.
Controleer of alle gegevens kloppen en klik dan op bevestig. Dan kan u online betalen.
Zo eenvoudig is het om ervoor te zorgen dat er meer bos komt in Vlaanderen.